Yungang Grottoes
云冈石窟

china/2006/datong_yungang_sitting_buddha

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_fasade_louise

Cliff temple, Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_lilly_flower

Lotus flowers at Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_hand_vert

Thousands of Buddhas, Yungang Grottoes, Dàtóng, China


china/2006/datong_yungang_buddha_grand

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_balcony

Cliff temple, Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_sitting_buddha_vert

Famous Buddha image, Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_lilly_flowers

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_cave

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_hundreds_vert

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_fasade

Cliff temple, Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_grand_incense_man

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_grand_incense

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_blue_hair

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddhas_red

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_standing_vert

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_hand

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddhas_standing

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_missing

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_sitting_vert

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_pillars

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_buddha_hippy

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_lilly_pads

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_louise

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006


china/2006/datong_yungang_view

Yungang Grottoes, Dàtóng, China — July 24, 2006

local_airport