Hiroshima, Japan
広島市

japan/2007/hiroshima_night_far_view

Hiroshima 長崎市 at night, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_castle_far_night

Old building at dusk, Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_vending_machines

Vending machines, Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_a_dome_close

Genbaku Dome Hiroshima Peace Memorial, Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_a_dome_close

Prayer fountain, Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_a_dome_close

Hiroshima Peace Memorial Park, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_a_bomb_dome

Genbaku Dome Hiroshima Peace Memorial, Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_mall_2

Hiroshima Hondōri street, Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_view

Modern Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_a_dome_close

A bike I rented to cruise around Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_a_dome_close

Genbaku Dome Hiroshima Peace Memorial, Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_castle_vert

Temple at night, Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007


japan/2007/hiroshima_a_dome_night

Hiroshima 長崎市, Japan — July 15, 2007

local_airport