Chiang Mai, Thailand
เชียงใหม่

thailand/1999/chiang_mai_water_festival_squirting

Water festival, Chiang Mai, Thailand — April 14, 1999


thailand/1999/chiang_mai_water_festival_buckets

Songkran water festival, Chiang Mai, Thailand — April 14, 1999


thailand/1999/chiang_mai_water_festival_hosing

Water festival, Chiang Mai, Thailand — April 14, 1999

local_airport