Mikumi, Tanzania

tanzania/2010/mikumi_elephant_mom_baby_ears

Mother and baby, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_zebra_tail

Zebra, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_jen

Jen on safari, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_impala_male_females

Impala, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_giraffe_close

Giraffe, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_acacia_thorns

Acacia tree thorns, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_baboon_mean

Baboon, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_elephant_baby

Baby African elephant, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_baobab__silhouette

Baobab, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_stork_flying

Marabou Stork, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_zebras_veiw

Zebra, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_elephants_mom_baby

Baby and mother, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/impala_territorial_male

Territorial male impala, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_giraffe

Giraffe, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_elephants_eating

Eating, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_zebra_looking

Zebra, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_elephant_family

Elephants, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_impala_close

Territorial male impala, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_african_veld

Tanzanian wilderness, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010


tanzania/2010/mikumi_elephants_outside

Elephants, Mikumi, Tanzania — May 26, 2010

local_airport