Bangkok, Thailand
กรุงเทพฯ

thailand/2012/bangkok_view_air_asia

AirAsia flight AirAsia 3677 over Bangkok, Thailand — October 5, 2012


thailand/2012/bangkok_brian_traditional_girls_mbk

Thai wai greeting, Bangkok, Thailand — September 27, 2012


thailand/2012/bangkok_chao_praya_barge

Barge on the Chao Praya, Bangkok, Thailand — September 27, 2012


thailand/2012/bangkok_yam_salad

Yam wun sen and phla pla muek, Bangkok, Thailand — September 27, 2012

local_airport