Amazon, Peru

Boat ride on Lago Sandoval, Tambopata National Reserve, Peru — April 7, 2022


peru/peru_canal_mule

Canopy walk, Amazon, Peru — April 7, 2022


peru/peru_canal_mule

Cormorant, Tambopata National Reserve, Amazon, Peru — April 6, 2022


local_airport