Ghanzi, Botswana

botswana/ghanzi_thakadu_sunset_branches

Sunset at Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_thakadu_safari_truck

Safari truck, Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_thakadu_sun_setting_red

Sun setting, Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_sam_sunset_car

Sunset on the road, Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_thakadu_tent

Our tent for the night, Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_thakadu_ants_cheese

Ants attacking cheese, Ghanzi, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_thakadu_branches_sky

Branches, Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_thakadu_ablution_block

The ablution block, Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_thakadu_swamp

Swampy lake, Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_thakadu_amarula_ad

Ad, Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015


botswana/ghanzi_thakadu_swamp_2

Swampy lake, Thakadu Camp, Botswana — July 14, 2015

local_airport